မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔ ပန္းခ်ီကားဆန္ဆန္ အလွပဆံုး ေတာင္တန္းေနာက္ခံ ဟိုတယ္ျဖင့္ ေဟတန္ေရာက္ရွိပါျပ

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ႕မွာ ရွိတ ဲ့ေဟတန္မႏၱေလးမွာ အေကာင္းဆံုး မႏၱေလးေတာင္ရႈ႕ခင္းမ်ားကိုခံစားရင္း ကမာၻ႔အဆင့္မွီအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရယူနိုင္ပါျပီ

This information originated in Burmese.

March 26, 2018

MANDALAY, Myanmar and MCLEAN, Va. - မန္မာနိုင္ငံရဲ႕
ဒုတိယအၾကီးဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနတ့ဲ မႏၱေလးျမိဳ႕ရဲ႔အလည္ဗဟိုမွာ အဆင့္ျမင့္
ဟိုတယ္တစ္လံုးအျဖစ္ေလးဧကက်ယ္ေျမေပၚမွာ လွပေသာဥယ်ာဥ္မ်ား ဝန္းရံလ်က္ရွိတ့ဲ ေဟတန္မႏၱေလး
ကိုယေန႔ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ။ မႏၱေလးရဲ႕သပၸာယ္လွေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား တည္ရွိရာ
မႏၱေလးေတာင္ကို ေနာက္ခံထားျပီး မႏၱေလးနန္းေတာ္ႏွင့္က်ံဳးကို မ်က္ႏွာမူထားေသာေၾကာင့္
ျပီးျပည့္စံုေသာ ရႈ႔ခင္းမ်ားကိုခံစားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

"ေရွးမင္းေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့တ ဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕ဟာ သူ႔ရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ စက္မႈ႕လက္မႈ႕
လုပ္ငန္းေတ ြ၊ မ်ားျပားလွတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ႕ ဘာသာေရး သမိုင္းဝင္အထင္ကရ ေနရာေတ ြေၾကာင့္ စီးပြားေရး
ဧည့္သည္ေတြေရာ အပန္းေျဖခရီးသြား ဧည့္သည္ေတ ြကိုပါ စြဲေဆာင္နိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္တို႕ ေဟတန္ရဲ႕ အထင္ကရ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ႕ကို မႏၱေလးျမိဳ႕ကိုလာေရာက္မယ့္
ခရီးသြားေတ ြအတ ြက္ တိုးခ်ဲ႕ခြင့္ရျခင္းကိုေမ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ေဟတန္ရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ Brand
Management ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူမစၥတာ ေရွာင္ဝဒ္ဒန္းကေျပာၾကားပါတယ္။
ေဟတန္မႏၱေလးအေနႏွင့္ မႏၱေလးေတာင္၊ ဦးပိန္တံတား၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား အစရွိေသာ မႏၱေလး၏
အထင္ကရေနရာမ်ားကို လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ားအျပင္ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊
ျပင္ဦးလ ြင္အစရွိေသာေနရာမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးသြားမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာ
နားခိုနိုင္ေသာေနရာ အျဖစ္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးေတာင္ မႏၱေလးနန္းေတာ္ႏွင့္က်ံဳးတို႕ကိုျမင္ရေသာ လွပေသာရႈ႕ခင္းမ်ားရွိ ေဟတန္မႏၱေလးမွာ
အခန္း ၂၃၁ခန္းရွိျပီး အခန္းအမ်ားစုမွာ ဝရံတာႏွင့္ အခန္းတစ္ခ်ိဳ႔မွာ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဝရံတာမ်ား
ပါရွိပါသည္။ မိးဖိုေခ်ာင္ငယ္ပါရွိေသာ အခန္းအေရအတ ြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိျခင္းက
မိသားစုမ်ားတည္းခိုရန္ႏွင့္ရက္ၾကာတည္းခိုမည့္ဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေစနိုင္မွာပါ။

မႏၱေလးမွ အစားအေသာက္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတ ြက္ ကေဖးမႏၱေလးမွာ
အေရွ႔ေတာင္အရွအစားအစာမ်ားနဲ႔ ေဒသစာမ်ားကို လာေရာက္သံုးေဆာင္နိုင္ပါတယ္။
ဒီစားေသာက္ဆိုင္ကို လက္ေတ ြ႕ခ်က္ျပဳတ္ျပတဲ့ Show Kitchen နဲ႔ ဝိုင္အစံုရရွိနိုင္တ ဲ့ ဝိုင္နံရံ
အစရွိသည္တို႔နဲ႔ စတု္ိင္က်က်တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ဧည့္ခန္းမဘားနဲ႔
ေရကူးကန္ေဘးက Pavillion ဧည့္ေဆာင္ေလးမွာလည္း အနားယူနိုင္ျပီး ဧည့္ခန္းမမွာ ဖြင့္ထားတဲ့
ဘန္ကုစ္လို႔ေခၚတဲ့ အဆင့္ျမင့္ကိတ္ေကာင္တာမွာလည္း အရသာရွိတဲ့ အခ်ိဳမုန္႔မ်ိဳးစံုကို အလြယ္တကူ
ဝင္ေရာက္ဝယ္ယူစားသံုးနိုင္ပါတယ္။

၂၅၆ စတုရန္းပတ္လည္က်ယ္တ ဲ့ မဂၤလာ ခန္းမၾကီး အပါအဝင္ ေခတ္မွီပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားတဲ့
အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားရွိတဲ့ ေဟတန္မႏၱေလးဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစည္းအေဝးလုပ္လိုသူမ်ား
ဧည့္ခံပြဲလုပ္လိုသူမ်ားအတ ြက္အဓိကေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေရကူးကန္၊ Jacuzzi နဲ႔ အားကစားပစၥည္းစံုလင္စြာရွိတဲ့ တစ္ရက္၂၄နာရီဖြင့္တဲ့
အားကစားခန္းမတိ္ု႕လည္းရွိပါတယ္။ ျမိဳ႕ထဲ စက္ဘီးပတ္စီးလိုတ ဲ့ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္
စက္ဘီးမ်ားငွားေပးျပီး၊ ေဂါက္ရိုက္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း အနီးမွာ ေဂါက္က ြင္းတည္ရွိပါတယ္။
ေဟတန္ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္Eforea Spa ကိုလည္း ဒီႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားဦးမွာပါ။
ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတလ ြားမွာ က်ြႏွ္ပ္တို႔တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိရာ ဒီေဟတန္မႏၱေလးဖြင့္လွစ္နိုင္ျခင္းက
ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ က်ြႏွ္ပ္တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ႕ကို ပိုမိုရရွိခံစားနိုင္ေစလို႔
ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ၾက ြယ္ဝတ ဲ့ သဘာဝနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ႕အလွမ်ားရွိေနတ ဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႔လည္မွာ
တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဟတန္မႏၱေလးမွာ တည္းခိုတဲ့ စီးပြားေရးခရီးသ ြားမ်ားေရာ
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ဧည့္သည္မ်ားပါ ယဥ္ေက်းမႈ႕အေတ ြ႕အၾကံဳမ်ားခံစားရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဟု
ေဟတန္ရဲ႕ အေရွ႔ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ႕ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူ မစၥတာ ေပါလ္ ဟပ္တန္က
ေျပာၾကားပါတယ္။
ေဟတန္မႏၱေလးသည္ျမန္မာနိုင္ငံရွိလက္ရွိတည္ရွိျပီးျဖစ္သည့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာ ရရွိထားေသာ ဟိုတယ္
၂လံုးျဖစ္ေသာ ေဟတန္ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေဟတန္ ငပလီေနာက္ တတိယေျမာက္ေဟတန္ဟိုတယ္
ျဖစ္ပါသည္။
ေဟတန္မႏၱေလးသည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာ ရရွိထားေသာ Hilton Honors အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
လည္းျဖစ္သည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဟုိတယ္အခန္းမ်ားကို
ႀကိဳတင္ငွားရမ္းေသာ Hilton Honors အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္မိမိတြင္ရရွိထားေသာ အမွတ္မ်ား၊ ပိုက္ဆံမ်ားကို
ေပါင္းစပ္၍ ႀကိဳတင္ဘ ြတ္ကင္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ မည္သည့္ဟိုတယ္တ ြင္မွ မရရွိႏိုင္ေသာ exclusive member
ဒစ္စေကာင့္မ်ဳိးေပးျခင္း၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ Wi-Fi မ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားျခင္း စသည့္
လက္ငင္းအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton Honors mobile
အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္Check-in လုပ္ႏုိ္င္ၿပီး ၎တို႔၏ အခန္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဟတန္မႏၱေလးသည္ ၂၆လမ္းႏွင့္၆၆လမ္းဆံု၊ မႏၱေလး ၁၁၁၂၁ တ ြင္တည္ရွိျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
+95-2-4036488 ကိုဆက္သ ြယ္ပါရန္။ သို႔မဟုတ္Hilton.com ကိုၾကည့္ပါရန္။

ီဒီယာမ်ားမွ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သို႔မဟုတ္ဓါတ္ပံုမ်ားရရွိလိုပါက news.hilton.com
ကိုဝင္ေရာက္ပါရန္။

Contact

Clare Woodford
Hilton – Asia Pacific
+65 6833 9888
clare.woodford@hilton.com

Rachel Kenon
Hilton Hotels & Resorts
+1 703 883 5333
rachel.kenon@hilton.com

About Hilton

Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands comprising more than 5,300 properties with more than 863,000 rooms, in 106 countries and territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, and free standard Wi-Fi. Visit newsroom.hilton.com for more information and connect with Hilton on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, and YouTube.